DMS eDoCat podporí vašu komunikáciu a spoluprácu s občanmi

Napomáha úradom a organizáciam v riadení dokumentácie. Organizuje žiadosti občanov, správnej agendy, zápisy z jednaní a uznesení. Disponuje nástrojmi pre hľadanie, zdieľanie a ochranu dokumentov.

+420 222 744 755
Certifikácia ISO 9001

To hlavné

DMS eDoCat – zjednodušuje riadenie agiend

 • inteligentný obeh dokumentov
 • jednoduché previazanie jednotlivých agiend
 • podpora implementácie procesov GDPR
 • komunikácia s dátovými schránkami
 • integrácia s registrom zmlúv

Alfresco

Platforma DMS Alfresco je hlavnou alternatívou na trhu Enterprise Content Management systémov. Je určená pre operačné systémy Microsoft Windows i Linux.

DMS eDoCat je postavený na komunitnej verzi DMS Alfresco. Ťaží z funkcionality, ktorá je integrálnou součásťou platformy, ako sú napr. otvorené komunikačné rozhranie CMIS, súborová kompatibilita s MS Windows a Office, prirodzená podpora fulltextového vyhľadávania, metadát a workflow a pod.

Funkcie DMS eDoCat

 • elektronický spis a súvisiace dokumenty
 • riadenie obehu dokumentov pomocou workflow
 • kategorizácia dokumentácie na základe metadát
 • indexovanie obsahu pre fulltextové vyhľadávanie
 • podpora implementácie procesov ISO alebo GDPR
 • jednoduchá integrácia na ďalšie informačné systémy
 • zaprotokolovaná automatická skartácia dokumentov
 • automatické akcie spojené so stavom dokumentu
 • notifikácie viazané na stav dokumentu alebo dátum
 • vyťažovanie dát, automatizácia procesov
 • publikovanie dokumentov na intranet i internet
 • agendové balíky funkcií (napr. uznesenia, zmluvy a pod.)
 • a veľa ďalšieho…

Zabezpečenie systému

 • nejmodernejšie technológie pre zabezpečenie dokumentov
 • administrátor systému nemá prístupové práva k dokumentom
 • šifrovanie komunikácie i obsahu súborov
 • detailné logovanie prístupu k dokumentom a ďalších akcií používateľov
 • integrovaná ochrana proti stratám dokumentov

Prečo DMS eDoCat a nie iný systém

DMS systém eDoCat je robustný systém, široko konfigurovateľný založený na systémovej platforme Alfresco. Alfresco DMS je hlavnou Open Source alternatívou pre oblasť Enterprise Content Management.

Zabezpečenie, šifrovanie

Zabezpečenie porovnateľné s bankovými systémami

Veľké úspory za malé peniaze

DMS ako SaaS je dostupné aj malým podnikom

Všetky nároky splnené

Podpora ISO 9001 a dokumentácie podľa zákonných noriem

Stále efektívnejší

Otvorená platforma umožňuje rozširovanie o ďalšie moduly

Kvalitu eDoCatu dokazuje celý rad ocenení