Články

DMS pre úsporu i bezpečnosť

Skratkou DMS sa myslí systém pre správu elektronických dokumentov a riadenia ich obehu pomocou workflow. Čo konkrétne DMS firmám prináša, aké sú jeho základné vlastnosti a ako je ho možné prevádzkovať?
přečíst
img

DMS pre úsporu i bezpečnosť

Správa dokumentov slobodne a s podporou

Software si je možné zabezpečiť niekoľkými rôznymi spôsobmi, od vlastného vývoja cez nasadenie open source riešenia až po nákup čisto komerčného produktu. Výber najlepšieho variantu pritom nie je jednoduchý a vždy záleží na konkrétnych okolnostiach a požiadavkách – avšak stále viac rastie obľuba slobodného softwaru doplneného o profesionálnu podporu.
přečíst
img

Správa dokumentov slobodne a s podporou

DMS alebo veľký pomocník pre každého personalistu!

Personalistika – či v širšom poňatí riadenie ľudských zdrojov – sa týka každej organizácie. A rovnako ako v ďalších oblastiach aj tu je nevyhnutné pracovať so širokou škálou rôznorodých dokumentov. Od zmlúv cez interné smernice až po školiace materiály. Nároky na tieto dokumenty a ich správu sa v náväznosti na mnoho okolností, ako je typ organizácie alebo predmet podnikania, síce líši, viacmenej podstata zostáva stále rovnaká: bez dokumentov to nejde.
přečíst
img

DMS alebo veľký pomocník pre každého personalistu!

Nový modul Distribučné listy pre DMS eDoCat ocenia všetci manažéri kvality

Spoločnosť Onlio uvádza na trh nový modul s názvom Distribučné listy pre svoj dokument management systém eDoCat pre platformu Alfresco. Tento modul ďalej rozširuje možnosti riadenej dokumentácie v prostredí DMS eDoCat.
přečíst
img

Nový modul Distribučné listy pre DMS eDoCat ocenia všetci manažéri kvality

DMS ako dôležitý nástroj pre management kvality

Management kvality je dôležitou súčasťou existencie každej organizácie, bez ohľadu na jej veľkosť či oblasť pôsobenia. Nároky sa síce v náväznosti na mnoho okolností líšia, viacmenej podstata zostáva vždy rovnaká. A jednou zo zásadných súčastí je tzv. riadená dokumentácia.
přečíst
img

DMS ako dôležitý nástroj pre management kvality

Oplatí sa DMS?

Bez práce s dokumentami – v papierovej i digitálnej podobe – sa dnes neobíde žiadna organizácia. Dokumentové workflow môžu mať rad podôb, od naprostého chaosu až po striktne riadené procesy. A v súvislosti so stále rozsiahlejšou digitalizáciou panuje všeobecné presvedčenie, že v oblasti dokumentov je správnym prístupom využívanie systémov pre správu elektronických dokumentov, tzv. DMS (Document Management System).
přečíst
img

Oplatí sa DMS?

Správa železniční dopravní cesty bude mať nové portálové riešenie

Prevádzkovateľ kritickej dopravnej infraštruktúry štátu si vybral platformu Liferay spoločnosti Onlio. Spolu s migráciou zo súčasného prostredia bude koncom roka tiež spustený nový redakčný systém.
přečíst
img

Správa železniční dopravní cesty bude mať nové portálové riešenie

Administratíva na autopilota: DMS je viac než iba poriadok vo faktúrach

Administratíva na autopilota DMS je viac než iba poriadok vo faktúrach. Riešenia pre centrálnu správu dokumentov majú širšie uplatnenie než je iba organizácia internej administratívy. Ostatne už nasadenie DMS predchádza analýza vo firme, ktorá často odhalí nečakané možnosti zefektívnenia jej chodu.
přečíst
img

Administratíva na autopilota: DMS je viac než iba poriadok vo faktúrach

Cirkev s bezpapierovou kanceláriou v oblakoch

Diakonie Českobratrské církve evangelické sa rozhodla modernizovať takmer dve desaťročia starý systém pre prácu s elektronickými dokumentami, ktorý jej prestal vyhovovať
přečíst
img

Cirkev s bezpapierovou kanceláriou v oblakoch

Moderná kancelária sa zaobíde bez papiera

Systémy pre správu elektronických dokumentov menia fungovanie firiem. Sprehľadňujú admnistratívu, zefektívňujú procesy a šetria peniaze. Hory papierov tak už patria do koša.
přečíst
img

Moderná kancelária sa zaobíde bez papiera

Jednoduché riešenia i pre zložité problémy

Český softwarehouse Onlio se venuje document management systémom, riadenia tímovej spolupráce a webovým portálom.
přečíst
img

Jednoduché riešenia i pre zložité problémy


Ocenenia

IT Produkt 2018

Comuterworld udeľuje IT Product 2018. 1. miesto v kategórii Systémy pre správu obsahu.
img

IT Produkt 2018

Ocenenie ISOQAR

Spoločnosť Onlio využíva procesné riadenie podporené systémom riadenia kvality a certifikované podľa normy ISO 9001. Dohľad a audit vykonáva britská spoločnosť ISOQAR. Projektové riadenie v spoločnosti Onlio vychádza z všeobecne uznávaných metodik PRINCE2 a IPMA. Pre vývoj SW využívame metodiky OpenUP a SCRUM, práce podpory organizujeme podľa princípov Kanban.
img

Ocenenie ISOQAR

Ocenenie pre najrýchlejšie rastúce technologické firmy

V súťaži Technology Fast 50 každoročne oceňujeme najrýchlejšie rastúce technologické firmy v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.
img

Ocenenie pre najrýchlejšie rastúce technologické firmy

AAA Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti 2017

img

AAA Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti 2017

CIO edocat v Diakonii

Odborná porota magazínu CIO Business World udelila Cenu za používateľský efekt cloudového riešenia spoločnosti Onlio za spracovanie prípadovej štúdie "DMS eDoCat v Diakonii Českobratrské církve evangelické".
img

CIO edocat v Diakonii

CIO Prípadová štúdia roku 2017

img

CIO Prípadová štúdia roku 2017

Pozoruhodný produkt 2017 - DMS eDoCat Cloud

DMS eDoCat Cloud bol vybratý ako Pozoruhodný produkt r. 2017 v kategórii Informačné systémy.
CIO Business World - Cena za používateľský efekt cloudového riešenia spoločnosti Onlio za spracovanie prípadovej štúdie: "DMS eDoCat v Diakonii Českobratské církve evangelické"
img

Pozoruhodný produkt 2017 - DMS eDoCat Cloud

CIO Grand Prix 2015

img

CIO Grand Prix 2015

IT PRODUKT 2014

Comuterworld udeľuje IT Product 2014. 1. miesto v kategórii On-line a súvisiace služby.
img

IT PRODUKT 2014

Ł