DMS eDoCat systém pre správu elektronických dokumentov s podporou workflow

DMS eDoCat je postavený na otvorenej platforme Alfresco Community Edition. Vďaka tomu má pozoruhodný pomer cena/výkon.

+420 222 744 755
Certifikácia ISO 9001

Pomer cena/výkon

DMS eDoCat – priama cesta k riadenej dokumentácii

 • pružná open source platforma Alfresco CE
 • nulové poplatky za licence Microsoftu
 • filozofia „best of breed“
 • modulárna koncepcia
 • široké možnosti zákazníckych úprav
 • profesionálna podpora výrobcu

Alfresco

Platforma DMS Alfresco je hlavnou alternatívou na trhu Enterprise Content Management systémov. Je určená pre operačné systémy Microsoft Windows i Linux.

DMS eDoCat je postavený na komunitnej verzi DMS Alfresco. Ťaží z funkcionality, ktorá je integrálnou součásťou platformy, ako sú napr. otvorené komunikačné rozhranie CMIS, súborová kompatibilita s MS Windows a Office, prirodzená podpora fulltextového vyhľadávania, metadát a workflow a pod.

Funkcie DMS eDoCat

 • indexovanie obsahu pre fulltextové vyhľadávanie
 • riadenie obehu dokumentov pomocou workflow
 • kategorizácia dokumentácie na základe metadát
 • elektronický spis, súvisiace dokumenty
 • podpora implementácie procesov ISO alebo GDPR
 • integrácia na ďalšie informačné systémy spoločnosti
 • zaprotokolovaná automatická skartácia dokumentov
 • automatické akcie spojené so stavom dokumentu
 • notifikácie viazané na stav dokumentu alebo dátum
 • vyťažovanie dát, automatizácia procesov
 • integrácia s dátovými schránkami a registrom zmlúv
 • agendové balíky funkcií (napr. HR, zmluvy a pod.)
 • a veľa ďalšieho…

Zabezpečenie systému

 • centrálny panel pre globálne riadenie prístupových práv k obsahu
 • detailné logovanie prístupu k obsahu a vykonávaných operácií
 • možnosť nastavenia reštrikcie pre sťahovanie obsahu viazané na zložku a rolu
 • šifrovaná komunikácia s využitím SSL certifikátu
 • integrované šifrovanie obsahu súborov

Prečo DMS eDoCat a nie iný systém

DMS systém eDoCat je robustný systém, široko konfigurovateľný založený na systémovej platforme Alfresco. Alfresco DMS je hlavnou Open Source alternatívou pre oblasť Enterprise Content Management.

Zabezpečenie, šifrovanie

Zabezpečenie porovnateľné s bankovými systémami

Veľké úspory za malé peniaze

DMS ako SaaS je dostupné aj malým podnikom

Všetky nároky splnené

Podpora ISO 9001 a dokumentácie podľa zákonných noriem

Stále efektívnejší

Otvorená platforma umožňuje rozširovanie o ďalšie moduly

Kvalitu eDoCatu dokazuje celý rad ocenení