DMS eDoCat podporí vaše procesy a štandardy

Napomáha spoločnostiam v riadení dokumentácie. Disponuje nástrojmi na vyhľadávanie, zdieľanie a ochranu dokumentov, uľahčuje dodržiavanie firemných štandardov.

+420 222 744 755
Certifikácia ISO 9001

To hlavné

DMS eDoCat – robustné riešenie do korporátneho prostredia

 • fulltextové i štruktúrované vyhľadávanie
 • riadenie obehu dokumentov pomocou workflow
 • podpora štandardov ISO a GDPR
 • nástroje na zdieľanie obsahu a ochranu
 • mimoriadne priaznivé TCO

Alfresco

Platforma DMS Alfresco je hlavnou alternatívou na trhu Enterprise Content Management systémov. Je určená pre operačné systémy Microsoft Windows i Linux.

DMS eDoCat je postavený na komunitnej verzi DMS Alfresco. Ťaží z funkcionality, ktorá je integrálnou součásťou platformy, ako sú napr. otvorené komunikačné rozhranie CMIS, súborová kompatibilita s MS Windows a Office, prirodzená podpora fulltextového vyhľadávania, metadát a workflow a pod.

Funkcie DMS eDoCat

 • indexovanie obsahu pre fulltextové vyhľadávanie
 • riadenie obehu dokumentov pomocou workflow
 • kategorizácia dokumentácie na základe metadát
 • elektronický spis, súvisiace dokumenty
 • podpora implementácie procesov ISO alebo GDPR
 • integrácia na ďalšie informačné systémy spoločnosti
 • zaprotokolovaná automatická skartácia dokumentov
 • automatické akcie spojené so stavom dokumentu
 • notifikácie viazané na stav dokumentu alebo dátum
 • vyťažovanie dát, automatizácia procesov
 • integrácia s dátovými schránkami a registrom zmlúv
 • agendové balíky funkcií (napr. HR, zmluvy a pod.)
 • a veľa ďalšieho…

Infraštruktúra

 • administrátor systému nemá prístupové práva k dokumentom
 • centrálny panel pre globálne riadenie prístupových práv k obsahu
 • detailné logovanie prístupu k dokumentom a vykonávaných operácií
 • možnosť zákazu sťahovania dokumentov viazané na zložku a používateľskú rolu
 • šifrovaná komunikácia s využitím SSL certifikátu
 • integrované šifrovanie obsahu súborov

Prečo DMS eDoCat a nie iný systém

DMS systém eDoCat je robustný systém, široko konfigurovateľný založený na systémovej platforme Alfresco. Alfresco DMS je hlavnou Open Source alternatívou pre oblasť Enterprise Content Management.

Zabezpečenie, šifrovanie

Zabezpečenie porovnateľné s bankovými systémami

Veľké úspory za malé peniaze

DMS ako SaaS je dostupné aj malým podnikom

Všetky nároky splnené

Podpora ISO 9001 a dokumentácie podľa zákonných noriem

Stále efektívnejší

Otvorená platforma umožňuje rozširovanie o ďalšie moduly

Kvalitu eDoCatu dokazuje celý rad ocenení