DMS eDoCat na platforme Alfresco Community Edition

Vyniká inovatívnymi nástrojmi pre administráciu systému aj obsahu i schopnosťami riadenia obehu dokumentov pomocou workflow.

+420 222 744 755
Certifikácia ISO 9001

To hlavné

DMS eDoCat sa prispôsobí vášmu prostrediu

 • fulltextové i štruktúrované vyhľadávanie
 • riadenie obehu dokumentov pomocou workflow
 • otvorená modulárna architektúra
 • vysoko cenené open source platformy
 • mimoriadne priaznivé TCO

Alfresco

Platforma DMS Alfresco je hlavnou alternatívou na trhu Enterprise Content Management systémov. Je určená pre operačné systémy Microsoft Windows i Linux.

DMS eDoCat je postavený na komunitnej verzi DMS Alfresco. Ťaží z funkcionality, ktorá je integrálnou součásťou platformy, ako sú napr. otvorené komunikačné rozhranie CMIS, súborová kompatibilita s MS Windows a Office, prirodzená podpora fulltextového vyhľadávania, metadát a workflow a pod.

Technické informácie

 • vývoj na technologickej platforme Java
 • prístup prostredníctvom internetového prehliadača
 • šifrovaná komunikácia s využitím SSL certifikátu
 • index, šifrovacie kľúče a metadáta umiestnené v databáze
 • vlastný obsah umiestnený v súborovom systéme v šifrovaných BIN
 • možnosť pripojenia sieťového disku protokolom WebDav
 • otvorené zdokumentované rozhranie Alfresco CMIS API
 • obojsmerné rozhranie pre výmenu obsahu, metadát a procesov
 • panel pre globálne riadenie používateľských práv z jedného miesta
 • administrátor systému nemá prístupové práva k obsahu
 • administrátor systému nemá prístupové práva k obsahu
 • synchronizácia s viacerými systémami riadenia používateľských účtov
 • cloudová i on premise verzia bez funkčných rozdielov
 • neobmedzená veľkosť súborov všetkých bežných typov

Infraštruktúra

 • DMS eDoCat Cloud – riešenie na báze SaaS s umiestnením dát v dátovom centre v Prahe
 • Denné inkrementálne zálohovanie, týždenný full-backup, scénare pre disaster recovery
 • DMS eDoCat vo variante On Premise s podporou virtualizácie Hyper-V alebo VMWare
 • Nasadenie v prostredí CentOS7 s PostgreSQL (MySQL) alebo Windows Server s MS SQL
 • Modulárna architektúra, prístup prostrednictvom HTTPS, overenie certifikátom

Prečo DMS eDoCat a nie iný systém

DMS systém eDoCat je robustný systém, široko konfigurovateľný založený na systémovej platforme Alfresco. Alfresco DMS je hlavnou Open Source alternatívou pre oblasť Enterprise Content Management.

Zabezpečenie, šifrovanie

Zabezpečenie porovnateľné s bankovými systémami

Veľké úspory za malé peniaze

DMS ako SaaS je dostupné aj malým podnikom

Všetky nároky splnené

Podpora ISO 9001 a dokumentácia podľa zákonných noriem

Stále efektívnejší

Otvorená platforma umožňuje rozširovanie o ďalšie moduly

Kvalitu eDoCatu dokazuje celý rad ocenení